Bestyrelsen


Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer, 2 suppleanter samt revisor og revisor-suppleant.

Formandens beretning 27. januar 2019

Referat generalforsamling 27. januar 2019

Referat fra bestyrelsens konstituerende møde 27. januar 2019


Formandens beretning 11. januar 2018
Referat generalforsamling 11. januar 2018

Formand Lotte Tøttrup           
Mail: lottet@silverstar-linedancers.dk
Valgt for en 2- årig periode lige år

Næstformand Mette Leerskov
Mail: mettel@silverstar-linedancers.dk
Valgt for en 2-årig periode ulige år

Bestyrelsesmedlem Jeanette Frederiksen  
Mail: jeanettef@silverstar-linedancers.dk
Valgt for en 2- årig periode ulige år

Kasserer Ally Dyhr
Mail: allyd@silverstar-linedancers.dk
Valgt for en 2- årig periode ulige år

Bestyrelsesmedlem Robert Drewsen
Mail: robertd@silverstar-linedancers.dk
Valgt for en 2-årig periode lige år

Bestyrelses 1. suppleant Peter Daugaard Hansen
Mail: peterh@silverstar-linedancers.dk
På valg hvert år

Bestyrelses 2. suppleant Karin Frederiksen
Mail: karinf@silverstar-linedancers.dk
På valg hvert år

Revisor: Brianna Jacobsen
Mail: evap@silverstar-linedancers.dk
Valgt for en 2-årig periode lige år

Revisorsuppleant Ernst Madsen
Mail: ernestm@silverstar-linedancers.dk
På valg hvert år