Bestyrelsen


Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer, 2 suppleanter samt revisor og revisor-suppleant.

Referat og beretning fra tidligere år ses nederst på siden.Formand Lotte Tøttrup           
Mail: lottet@silverstar-linedancers.dk
Valgt for en 2- årig periode lige år

Næstformand Mette Leerskov
Mail: mettel@silverstar-linedancers.dk
Valgt for en 2-årig periode d. 31.10.2021 - ulige år


Kasserer Ally Dyhr
Mail: allyd@silverstar-linedancers.dk
Valgt for en 2- årig periode 31.10.2021 - ulige år


Bestyrelsesmedlem Jane Sejerbo
Mail: janes@silverstar-linedancers.dk
Valgt for en 2-årig periode d. 31.10.2021 - ulige år


Bestyrelsesmedlem Robert Drewsen
Mail: robertd@silverstar-linedancers.dk
Valgt for en 2-årig periode lige år


Bestyrelses 1. suppleant Karin Frederiksen
Mail: karinf@silverstar-linedancers.dk
På valg hvert år


Bestyrelsens 2. suppleant Jeanette Frederiksen  
Mail: jeanettef@silverstar-linedancers.dk
På valg hvert år


Revisor: Ulla Eriksen
Mail: ullae@silverstar-linedancers.dk (oprettes hurtigst muligt)
Valgt for en 2-årig periode lige år


Revisorsuppleant Ernst Madsen
Mail: ernestm@silverstar-linedancers.dk
På valg hvert år


Referater og beretning fra tidligere år.

Generalforsamlingen den 25. oktober 2020 blev desværre aflyst p.g.a. Corona.

Bestyrelsen sagde farvel til Peter Hansen, Peter sad som suppleant i Bestyrelsen gennem flere år.
Som konstitueret på suppleant posten har Bestyrelsen valgt Jane Sejerbo, der vil indgå på posten frem til næste Generalforsamling den 31. oktober 2021.