Bestyrelsen


Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer, 2 suppleanter samt revisor og revisor-suppleant.

Referat og beretning fra tidligere år ses nederst på siden.Formand Lotte Tøttrup           
Mail: lottet@silverstar-linedancers.dk
Valgt okt. 2022 for en 2- årig periode (på valg lige år)

Næstformand Mette Leerskov
Mail: mettel@silverstar-linedancers.dk
Valgt okt. 2021 for en 2-årig periode (på valg ulige år)


Kasserer Ally Dyhr
Mail: allyd@silverstar-linedancers.dk
Valgt okt. 2021 for en 2-årig periode (på valg ulige år)


Bestyrelsesmedlem Jane Sejerbo
Mail: janes@silverstar-linedancers.dk
Valgt okt. 2021 for en 2-årig periode (på valg ulige år)


Bestyrelsesmedlem Robert Drewsen
Mail: robertd@silverstar-linedancers.dk
Valgt okt. 2022 for en 2- årig periode (på valg lige år)


Bestyrelses 1. suppleant Karin Frederiksen
Mail: karinf@silverstar-linedancers.dk
Valgt okt. 2022 (på valg hvert år)


Bestyrelsens 2. suppleant Helle Bode Jensen  
Mail: hellej@silverstar-linedancers.dk
Valgt okt. 2022 (på valg hvert år)


Revisorsuppleant Ernst Madsen
Mail: ernestm@silverstar-linedancers.dk
Valgt okt. 2022 for en 2- årig periode (på valg lige år)


Revisor suppleant: Ulla Eriksen
Valgt okt. 2022 (på valg hvert år)


Referater og beretning fra tidligere år.

Generalforsamlingen den 25. oktober 2020 blev desværre aflyst p.g.a. Corona.