Bestyrelsen


Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer, 2 suppleanter samt revisor og revisor-suppleant.

Referat og beretning fra tidligere år ses nederst på siden.Formand Lotte Tøttrup           
Mail: lottet@silverstar-linedancers.dk
Valgt okt. 2022 for en 2- årig periode (på valg lige år)

Næstformand Jane Sejerbo Christensen
Mail: janes@silverstar-linedancers.dk
Valgt okt. 2023 for en 2-årig periode (på valg ulige år)


Kasserer Ally Dyhr
Mail: allyd@silverstar-linedancers.dk
Valgt okt. 2023 for en 2-årig periode (på valg ulige år)


Bestyrelsesmedlem Helle Bode Jensen

Mail: hellej@silverstar-linedancers.dk
Valgt okt. 2023 for en 2-årig periode (på valg ulige år)


Bestyrelsesmedlem Robert Drewsen
Mail: robertd@silverstar-linedancers.dk
Valgt okt. 2022 for en 2- årig periode (på valg lige år)


Bestyrelses 1. suppleant Gitte Voigt
Mail: gittev@silverstar-linedancers.dk
Valgt okt. 2023 (på valg hvert år)


Bestyrelsens 2. suppleant Anita Weihrauch  
Mail: anitaw@silverstar-linedancers.dk
Valgt okt. 2023 (på valg hvert år)


Revisorsuppleant Ernst Madsen
Mail: ernestm@silverstar-linedancers.dk
Valgt okt. 2022 for en 2- årig periode (på valg lige år)


Revisor suppleant: Ulla Eriksen
Valgt okt. 2023 (på valg hvert år)


Referater og beretning fra tidligere år.

Generalforsamlingen den 25. oktober 2020 blev desværre aflyst p.g.a. Corona.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.