Bestyrelsen


Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer, 2 suppleanter samt revisor og revisor-suppleant.

Generalforsamlingen den 25. oktober 2020 blev desværre aflyst p.g.a. Corona.

Bestyrelsen sagde farvel til Peter Hansen, Peter sad som suppleant i Bestyrelsen gennem flere år.
Som konstitueret på suppleant posten har Bestyrelsen valgt Jane Sejerbo, der vil indgå på posten frem til næste Generalforsamling den 31. oktober 2021. 
Formandens beretning kan ses nedenfor.

Referat og beretning fra tidligere år ses nederst på siden.


Formand Lotte Tøttrup           
Mail: lottet@silverstar-linedancers.dk
Valgt for en 2- årig periode lige år

Næstformand Mette Leerskov
Mail: mettel@silverstar-linedancers.dk
Valgt for en 2-årig periode ulige år

Bestyrelsesmedlem Jeanette Frederiksen  
Mail: jeanettef@silverstar-linedancers.dk
Valgt for en 2- årig periode ulige år

Kasserer Ally Dyhr
Mail: allyd@silverstar-linedancers.dk
Valgt for en 2- årig periode ulige år

Bestyrelsesmedlem Robert Drewsen
Mail: robertd@silverstar-linedancers.dk
Valgt for en 2-årig periode lige år

Bestyrelses 1. suppleant konstitueret til 31. okt. 2021 Jane Sejerbo
Mail: janes@silverstar-linedancers.dk
På valg hvert år

Bestyrelses 2. suppleant Karin Frederiksen
Mail: karinf@silverstar-linedancers.dk
På valg hvert år

Revisor: Ulla Eriksen
Mail: ullae@silverstar-linedancers.dk (oprettes hurtigst muligt)
Valgt for en 2-årig periode lige år

Revisorsuppleant Ernst Madsen
Mail: ernestm@silverstar-linedancers.dk
På valg hvert år


Referater og beretning fra tidligere år.