Bestyrelsen


Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer, 2 suppleanter samt revisor og revisor-suppleant.

Referat og beretning fra tidligere år ses nederst på siden.


Formand Lotte Tøttrup           
Mail: lottet@silverstar-linedancers.dk
Valgt for en 2- årig periode lige år

Næstformand Mette Leerskov
Mail: mettel@silverstar-linedancers.dk
Valgt for en 2-årig periode ulige år

Bestyrelsesmedlem Jeanette Frederiksen  
Mail: jeanettef@silverstar-linedancers.dk
Valgt for en 2- årig periode ulige år

Kasserer Ally Dyhr
Mail: allyd@silverstar-linedancers.dk
Valgt for en 2- årig periode ulige år

Bestyrelsesmedlem Robert Drewsen
Mail: robertd@silverstar-linedancers.dk
Valgt for en 2-årig periode lige år

Bestyrelses 1. suppleant Peter Daugaard Hansen
Mail: peterh@silverstar-linedancers.dk
På valg hvert år

Bestyrelses 2. suppleant Karin Frederiksen
Mail: karinf@silverstar-linedancers.dk
På valg hvert år

Revisor: Ulla Eriksen
Mail: ullae@silverstar-linedancers.dk (oprettes hurtigst muligt)
Valgt for en 2-årig periode lige år

Revisorsuppleant Ernst Madsen
Mail: ernestm@silverstar-linedancers.dk
På valg hvert år


Referater og beretning fra tidligere år.